Szukaj

Regulamin sklepu

CZĘŚĆ I

SKLEP

 1. Zamówienia składane w sklepie internetowym www.dread-shop.pl, zwanym dalej SKLEPEM, w tym na platformie handlowej dla hurtowników, realizuje firma DREAD-SHOP.PL Alicja Wójcik, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 67/3 w Kolnie, posługująca się numerem NIP: 7211068872.
 2. Stroną dokonującą zakupów w SKLEPIE, zwaną dalej KLIENTEM, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.

CZĘŚĆ II

PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 1. Przedmiotem transakcji jest sprzedaż towarów znajdujących się w ofercie przedstawionej na stronie internetowej www.dread-shop.pl.
 2. Wszystkie ceny podawane są w dolarach amerykańskich, euro oraz złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez KLIENTA zamówienia. DREAD-SHOP.PL zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty SKLEPU, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.
 3. Prezentowane na stronach SKLEPU nazwy producentów i nazwy produktów należą do ich właścicieli i są używane w SKLEPIE w celach identyfikacyjnych.

CZĘŚĆ III

ZŁOŻENIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie zamówienie jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystywanie Państwa danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 2. Złożenie zamówienia przez KLIENTA jest równoznaczne z upoważnieniem SKLEPU do wystawienia paragonu lub faktury bez konieczności uzyskania podpisu KLIENTA.
 3. Każde zamówienie zostanie zrealizowane, jeśli dany produkt będzie dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem SKLEP skontaktuje się z KLIENTEM, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych adresowych, a także adresu e-mail i numeru telefonu. Przyjęcie zamówienia do realizacji może wymagać telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez SKLEP.
 5. Zamówione towary, o statusie "dostępne od ręki' są wysyłane w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania ich od dostawcy. Termin ten z przyczyn niezależnych od SKLEPU np. z powodu wyczerpania zapasów może się wydłużyć. O opóźnieniach KLIENT będzie informowany.
 6. Jeśli jednocześnie zostały zamówione produkty o różnym czasie realizacji, zamówienie zostanie wysłane po upływie najdłuższego z podanych czasów.
 7. Zamówienie będzie realizowane:
  • w przypadku płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą lub poprzez serwis PayPal - w chwili zaksięgowania wpłaty na koncie SKLEPU,
  • w przypadku płatności przy odbiorze (przesyłka "za pobraniem") - po potwierdzeniu zamówienia wysłanego e-mailem lub potwierdzonego telefonicznie.
 8. Odbierając towar KLIENT jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie ma uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy spedycyjnej "Protokołu szkody".
 9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.
 10. Sklep dread-shop.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

CZĘŚĆ IV

METODY PŁATNOŚCI

Możliwe są następujące formy płatności:

 1. Bezpośredni przelew na konto bankowe SKLEPU:
  DREAD-SHOP.PL Alicja Wójcik, ul. Wojska Polskiego 67/3, 18-500 Kolno
  Nazwa banku: ING Bank Śląski
  Numer rachunku dla PLN: 11 1050 1823 1000 0091 2433 2918
  Numer rachunku dla EUR i USD: 11 1050 1823 1000 0091 2433 3940
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A
 3. Płatności kartą płatniczą : Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 4. Bezpieczna płatność on-line za pośrednictwem serwisu PayPal.
 5. "Za pobraniem", czyli gotówka przy odbiorze towaru (opcja dostępna tylko na terenie Polski)

CZĘŚĆ V

DOSTAWA

 1. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej, Inpost lub innej Firmy Kurierskiej, cena zależy od wielkości zamówienia i wybranego przewoźnika.
 2. Jeśli kurier nie zastanie KLIENTA w domu, powinien zostawić awizo.
 3. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z KLIENTEM – w zależności od docelowego miejsca dostawy.

CZĘŚĆ VI

GWARANCJA, ZWROTY, REKLAMACJE

 1. Wszystkim KLIENTOM przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia. Zwrot towaru wymaga powiadomienia SKLEPU. Zwracany towar nie może nosić śladów używania i musi być w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu. KLIENT wysyła towar na swój koszt, pod adres siedziby SKLEPU. Pieniądze za zwrócony artykuł zostaną przelane niezwłocznie na konto wskazane przez KLIENTA. Potrącone zostaną koszty, które poniósł SKLEP wysyłając towar, czyli koszty przesyłki kurierskiej i ewentualnie koszt pobrania.
 2. Zwrotowi i wymianie nie podlegają rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta – na zamówienie. (Według art. 38 pkt. 3 ustawy o prawach konsumentów przy sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.)
 3. W przypadku, gdyby nastąpiła pomyłka z winy SKLEPU i KLIENT otrzymał inny towar niż zamawiany, SKLEP pokrywa koszty przesyłki zwrotnej oraz ponownego wysłania właściwego towaru do KLIENTA.
 4. SKLEP nie odbiera zwrotów towarów za pobraniem.
 5. W przypadku reklamacji zamówionego towaru warunkiem przyjęcia reklamacji jest przesłanie towaru wraz z dowodem zakupu pod adres SKLEPU na koszt KLIENTA.
 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu będą uwzględniane jedynie po sprawdzeniu przesyłki w chwili jej odbioru. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji jest protokół szkody spisany razem z kurierem dostarczającym przesyłkę. Oryginał protokołu szkody musi być wysłany pod adres siedziby SKLEPU.
 7. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń i spisania protokołu szkody prosimy o skontaktowanie się z biurem DREAD-SHOPE.PL e-mailem sklep@dread-shop.pl. SKLEP rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Reklamowany towar, po spełnieniu powyższych procedur, zostanie wymieniony na pełnowartościowy lub, jeśli nie będzie to możliwe, nastąpi zwrot pieniędzy. Do odsyłanego produktu należy dołączyć dokument sprzedaży.
 8. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera KLIENTA (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 9. SKLEP dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

CZĘŚĆ VII.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest firma DREAD-SHOP.PL Alicja Wojcik, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 67/3 w Kolnie, posługująca się numerem NIP: 7211068872.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji udostępnianych przez SKLEP produktów, stanowiącego tzw. prawnie uzasadniony interes SKLEPU - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile użytkownik wyraził stosowną zgodę. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji marketingowych dotyczących usług lub produktów innych podmiotów ? w formie elektronicznej, telefonicznej lub papierowej, w zależności od wyrażonej zgody.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu, w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw. Jeżeli profilowanie ma wywoływać skutki prawne wobec klienta lub w inny sposób istotnie na niego wpływać, takie profilowanie może mieć miejsce wyłącznie w oparciu o odrębnie wyrażoną zgodę. W innym przypadku profilowanie będzie się odbywać na podstawie prawnie uzasadnionego celu, do czasu wniesienia sprzeciwu.
 4. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom SKLEPU, jak też podmiotom udzielającym wsparcia SKLEPOWI na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. W innych przypadkach dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub innym podmiotom, jeżeli wynika to wyraźnie z odrębnie złożonej zgody na udostępnienie.
 5. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z produktów/usług SKLEPU będą przetwarzane na czas umożliwienia nabycia produktu i jego dostarczenia lub przez okres rzeczywistego korzystania z danej usługi, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług SKLEPU w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. W przypadku cofnięcia zgody, żądania usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu, czy skorzystania z innych uprawnień prosimy o kontakt z BOK - sklep@dread-shop.pl
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług/dostawę produktów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości z nich skorzystania.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

CZĘŚĆ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość między KLIENTEM a SKLEPEM.
 2. W sprawach niewymienionych w powyższym regulaminie, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów